Nenechte se zmást

Různí zprostředkovatelé pobytů používají podobné adresy jako je tato naše
www.laznebechyne.cz Na záložce Kontakt naleznete spojení přímo na společnost Lázně Bechyně

Lázeňské pobyty, wellness, relaxace - ceníky služeb 2019

společnosti Lázně Bechyně s. r. o. platné od 15. února 2019

 • Příspěvková léčba - léčení je hrazeno ZP, ubytování a stravování pacientem
 • Ubytování - ceny platné pro samoplátecké léčebné a hotelové pobyty
 • Procedury - ceny pro samoplátce a pro dodatečně dokoupené procedury k pobytům
 • Pobyty - pobytové balíčky za zvýhodněné ceny, sestavené našimi specialisty
 • Stravování - ceny platné pro samoplátecké léčebné a hotelové pobyty
Léčebné pobyty, včetně ubytování, stravování a individuální lázeňské péče, nepodléhají DPH. Za léčebný pobyt je považován pobyt se vstupním lékařským vyšetřením, na jehož základě jsou lázeňským lékařem určeny léčebné procedury. V případě hotelového pobytu je k uvedeným cenám našich služeb připočtena položka příslušné sazby DPH.
Pro větší kolektivy Vám rádi připravíme na míru šitý program včetně kalkulace ceny pobytu.
Rezervace termínů komplexní a příspěvkové léčby přijímáme na telefonním čísle 381 476 100 nebo na emailové adrese pus@laznebechyne.cz. Nebude-li návrh na lázeňskou léčbu, řádně schválený zdravotní pojišťovnou, doručen 1 měsíc před plánovaným nástupem, bude rezervace automaticky zrušena.
Dle vyhlášky č. 4/2010 Městského úřadu v Bechyni a na jeho účet hradí klienti při nástupu do lázní poplatek:
 • Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15,- Kč.
 • Sazba poplatku činí za osobu, je-li tato osoba poživatelem invalidního, vdovského, vdoveckého nebo starobního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu, za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10,- Kč.
 • Poplatku nepodléhají:
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu
Parkovné:
 • osobní automobil 50 Kč/den, parkovací karta 260 Kč/týden
 • mikrobus 100 Kč/den, parkovací karta 520 Kč/týden
 • autobus 210 Kč/den
Regulační poplatek (dle zákona č. 298/2011) se vybírá od pacientů:
 • 30 Kč za každé klinické vyšetření, tj. vstupní, každé kontrolní a výstupní vyšetření u příspěvkové lázeňské péče

Copyright Rokle s.r.o. 00420 381 476 100, info@laznebechyne.cz